NZMA ภูมิใจเสนอหลักสูตรการเรียนและการฝึกอบรมด้วยมาตรฐานระดับโลก ด้านการโรงแรม การปรุงอาหาร และการบริหารธุรกิจให้กับนักศึกษาจากทุกมุมโลก

จุดเด่นและเอกลักษณ์ของสถาบัน คือการเรียนการสอนในชั้นเรียนขนาดเล็ก จากครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการฝึกอบรมโดยตรงระหว่างศึกษาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์

NZMA มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบันให้มีมาตราฐานสูงสุด เราปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ (The Code of Practice for the Pastoral Care of International Students) ซึ่งนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์:

www.minedu.govt.nz/goto/international

Enrol Now Download the brochure

เกี่ยวกับ NZMA

นับตั้งแต่สถาบันเปิดทำการในปี 2528 NZMA ได้เริ่มสร้างชื่อเสียงในการรฝึกอบรมอาชีพเฉพาะทางที่มีมาตราฐานสูงในวงการอาชีวศึกษา วิทยาเขตทั้งสามแห่งของเรา สามารถรับรองนักศึกษาได้กว่า 2,000 คน (นักศึกษานานาชาติประมาณ 600 คน) และพนักงานอีก 150 คน NZMA อยู่ภายใต้การดำเนินงานของชาวนิวซีแลนด์ร้อยเปอร์เซ็นต์ และได้รับการพิจารณาให้เป็นสถาบันชั้นนำในด้านการสอนและฝึกอบรมด้านการโรงแรม การปรุงอาหาร และ การบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้เพราะ

 • เราเป็นผู้ให้บริการการศึกษาประเภท 1 ของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งก็คือผู้ที่ได้รับการประเมินผลในทุกๆ สี่ปีว่ามีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง และมีมาตราฐานอันเป็นที่ยอมรับจาก NZQA (the New Zealand Qualifications Authority)
 • เราปฏิบัติตามนโยบายคุ้มค��องค่าเล่าเรียนของนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเข้มงวด ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองค่าเล่าเรียนในขณะที่ศึกษาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์
 • คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของเราทำการตรวจสอบอยู่เสมอว่า หลักสูตรของ NZMA มีมาตราฐานสูงและอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละอุตสาหกรรม
 • นักศึกษาสามารถนำคุณวุฒิที่ได้รับไปใช้ในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศนิวซีแลนด์
 • ชั้นเรียนของเรามีขนาดเล็ก นักศึกษาจะได้เรียนกับครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขาภายใต้บรรยากาศการเรียนที่เป็นมิตร
 • เราวางแผนการเรียนให้แก่นักศึกษาแต่ละคนในช่วงสัปดาห์แรกของการศึกษา
 • NZMA มีบริการช่วยจัดหางาน เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาของเราจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการเริ่มต้นอาชีพใหม่
 • เรามีผู้ให้คำปรึกษาภายในสถาบันแก่นักศึกษา เพื่อช่วยนักศึกษาในการวางแผนการเรียน
 • ที่ NZMA เราช่วยเหลือนักศึกษาในทุกขั้นตอนของการเดินทางสู่ความสำเร็จในสายอาชีพ

บริการสำหรับนักศึกษาและการสมัครวีซ่า

NZMA มีเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษานานาชาติที่พร้อมให้การบริการและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • *การจัดหาที่พัก
 • *การเปิดบัญชีธนาคาร
 • *คำแนะนำในการศึกษา
 • *ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครวีซ่า
 • *และบริการด้านอื่นๆ ที่นักศึกษาอาจจะต้องการความช่วยเหลือ
 • NZMA ได้รับการอนุมัติจากอิมมิเกรชั่นนิวซีแลนด์ให้สามารถเปลี่ยนหรือต่ออายุวีซ่านักเรียนออนไลน์ และสามารถออกวีซ่าสำหรับการหางานเมื่อสำเร็จการศึกษา (Graduate Work Search Visa / Job Search Visa) ได้ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องไปดำเนินการเองที่อิมมิเกรชั่นนิวซีแลนด์

หลักสูตรของ NZMA

หลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาของ NZMA เป็นหลักสูตรที่เพิ่มคุณวุฒิให้กับนักศึกษา และจะช่วยสร้างโอกาสการทำงานในด้านการโรงแรม การปรุงอาหาร และการบริหารธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการโรงแรม และหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการปรุงอาหาร สถาบันได้จัดให้มีการฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทนเป็นเวลา 600 ช�่วโมง

ดั้งนั้นนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การทำงานโดยตรงจากการฝึกงานนี้ ทุกหลักสูตรของ NZMA ได้รับการรับรองจาก NZQA ซึ่งเป็นสถาบันรับรองการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งคุณวุฒิจากทางสถาบัน ยังสามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา ทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และต่างประเทศอีกด้วย

วันเปิดเรียนในปี 2559 ได้แก่

22 กุมภาพันธ์, 28 มีนาคม, 9 พฤษภาคม, 13 มิถุนายน, 5 กรกฎาคม, 29 สิงหาคม, 10 ตุลาคม, 14 พฤศจิกายน

เกณฑ์การรับสมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับม.6 หรือเทียบเท่า และมีผล IELTS 5.0-6.0 (หรือเทียบเท่า) ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากใบสมัคร

แผนกบริการจัดหางานของ NZMA

เรียนและทำงานด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญแผนกบริการจัดหางานของ NZMA

นักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรระยะหนึ่งปีขึ้นไป สามารถทำงาน full time ในช่วงปิดภาคเรียนได้

เจ้าหน้าที่แผนกบริการจัดหางานของ NZMA จะช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดหางาน ไม่ว่าจะเป็นงาน part time ระหว่างศึกษา หรือ full time หลังจากสำเร็จการศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของวีซ่าด้วย)

การบริการดังกล่าว ได้แก่

 • สอนการเขียนประวัติการเรียน/การทำงาน (CV) และจดหมายแนะนำตัวสำหรับการสมัครงาน
 • สอนทักษะการสอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติมจากการจัดอบรมการเพิ่มทักษะในการสัมภาษณ์งานในช่วงสองสัปดาห์แรกของหลักสูตร)
 • สอนเทคนิคการหางาน
 • เพิ่มโอกาสในการหางานจากประสบการณ์การทำงานช่วงปิดเทอม part time, full time และการฝึกงาน)
 • สร้างโอกาสในการหางานจากงานมหกรรมการรับสมัครงาน ซึ่งเป็นศูนย์รวมผู้ว่าจ้างจากเครือข่ายอุตสหกรรมการบริการต่างๆ
 • จัดงานมหกรรมการรับสมัครงานประจำปี

วิทยาเขตโอ๊คแลนด์ (ซิลเวียพาร์ค)

โอ๊คแลนด์เป็นเมืองที่ประกอบด้วยผู้อยู่อาศัยจากหลายชนชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งในนิวซีแลนด์ และเป็นเมืองที่ติดหนึ่งในสามของเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ซิลเวียพาร์คเป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งหนึ่งในโอ๊คแลนด์และวิทยาเขตใหม่ล่าสุดของ NZMA ก็ตั้งอยู่ที่นี่เช่นกัน วิทยาเขตซิลเวียพาร์คอันสวยงามซึ่งสร้างขึ้นสำหรับฝึกอบรมการโรงแรมและการปรุงอาหารโดยเฉพาะ สามารถรับนักเรียนได้ถึง 800 คน ทั้งจากนิวซีแลนด์และจากทั่วโลก

NZMA วิทยาเขตซิลเวียพาร์ค มีทุกอย่างที่นักศึกษาต้องการ ได้แก่

 • ห้องเรียนและฝึกอบรมระดับมาตรฐานสากล อันประกอบด้วยคาเฟ่ที่นักเรียนดำเนินการเอง ห้องเรียนการปรุงอาหารที่เสมือนห้องครัวจริง เคาน์เตอร์ฝึกการทำกาแฟ ค็อกเทลบาร์ และร้านอาหาร
 • คาเฟ่สำหรับนักเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด
 • นักศึกษาจากหลายเชื้อชาติ รวมทั้งนักศึกษานิวซีแลนด์ด้วย
 • พนักงานจากหลายเชื้อชาติ นอกเหนือจากพนักงานชาวนิวซีแลนด์

Enrol Now

Latest News and Events from the Campus

NZMA Floristy Students Show Off Their Skills at the Porirua City Hub

Read full story

Cambodian Minister for Tourism visits NZMA, Hamilton

Read full story

Watch our Brand New Ad

Read full story

Student Health Prioritised at NZMA Waikato

Read full story